Locatie De Lutte

Welkom in De Lutte

Adres & openingstijden

Plechelmusstraat 7
7587 AL DE LUTTE

woensdag- & vrijdagmorgen
10.00 – 10.30 uur

woensdagavond
18.00 – 19.00 uur

Kerk Radio

Luister live mee vanuit De Lutte

Contact opnemen

T. 0541 – 55 12 03

@: delutte@lumenchristi.nl

Bankgegevens

Locatieraad

Voorzitter/Secretaris
Ellen Visschedijk
06-81454379
ellenvisschedijk@live.nl

Penningmeester
Andre Jeunink
06-40936673
andre.jeunink@hetnet.nl

Louis Volker
06-46201191
louis@oudemoleman.nl

Pastoraatsgroep

Gertrud Emmerink
0541-552435
h.emmerink@hetnet.nl

Ans van Langen
0541-552008
ansvanlangen373@gmail.com

Ria Vloothuis
06-22044822
riavloothuis@hotmail.com

Dit is de laatste uitgave van “KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE

De Lutte 4 juli – 21 juli

 

En dit is de voorlaatste uitgave

De Lutte 10 juni – 3 juli

 

 

 

 

 

 

Overhandiging aan Voedselbank Losser

Overhandiging aan Voedselbank Losser

Achttien jongens en meisjes uit groep 4 in De Lutte hebben op zondag 2 juni jl. de Eerste Heilige Communie ontvangen in de Plechelmuskerk. De viering werd voorgegaan door Pastoor Munsterhuis. In een tijdsbestek van zo'n 5 maanden hebben de kinderen zich voorbereid op...

Lees meer
Nieuw Dorpshart

Nieuw Dorpshart

Openingsweekend Nieuwe Dorpshart De Lutte Themaviering en zegenen Walnotenboom Laudato Si boom 23-6-2024 https://www.facebook.com/share/v/6bp6iUuezvsbvnBa/

Lees meer
Eco-kerk actueel

Eco-kerk actueel

Ecokerk lanceert campagne over biodiversiteit. Abdij van Averbode krijgt Laudato Si'-boom ‘Ons Dagelijks Brood’ - Christelijk geïnspireerde organisaties gaan gesprek aan rond duurzaam voedselbeleid in Europa Geworteld in verbinding. Een ecologische theologie voor de...

Lees meer

Komende vieringen

Communieviering

Datum: 17 juli 2024
Tijd: 19:00
Locatie: H. Plechelmuskerk
Vieringen De Lutte

Communieviering

Datum: 21 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: Plechelmuskerk
Vieringen De Lutte

Communieviering

Datum: 24 juli 2024
Tijd: 19:00
Locatie: H. Plechelmuskerk
Vieringen De Lutte

Communieviering

Datum: 28 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: Plechelmuskerk
Vieringen De Lutte

Communieviering

Datum: 31 juli 2024
Tijd: 19:00
Locatie: H. Plechelmuskerk
Vieringen De Lutte

Communieviering

Datum: 7 augustus 2024
Tijd: 19:00
Locatie: H. Plechelmuskerk
Vieringen De Lutte
pl DL

Kerk Radio

Luister live mee vanuit De Lutte

Historie De Lutte

In 1803 werd De Lutte een zelfstandige parochie met een eigen kerk, toen nog schuurkerk.

In 1831 werd een zogenaamde waterstaatskerk gebouwd. Deze kerk had de hoofdingang bij het kerkhof, aan het Lutterkerkpad. De huidige kerk werd in 1931 gebouwd op dezelfde plaats als de waterstaatskerk van toen. Echter de ingang kwam nu aan de andere kant. Uit de oude waterstaatskerk zijn nog heel wat voorwerpen bewaard gebleven. Een tweetal kroonluchters, het kruis dat nu bij de gedachteniskapel hangt en de doopvont stammen nog uit die tijd. Ook de meeste gebrandschilderde ramen met bepaalde voorstellingen uit het leven van Jezus Christus en zijn Kerk zijn opnieuw in de huidige kerk geplaatst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van deze prachtige ramen.

Midden jaren 90 werd het idee geboren om een compleet nieuw parochiecentrum te bouwen inclusief aula, pastorie en de nodige opberg- en vergaderruimtes. Om dit alles te kunnen financieren werd voor een stuk grond van de parochie aan het Pastoor Rüdingpad een bouwvergunning aangevraagd en vervolgens als bouwgrond verkocht. Besloten werd tot het herbouwen van het parochiecentrum in de oude stijl. Aan de hand van foto’s van de oude pastorie die begin jaren 70 was afgebroken, is de tekening gemaakt voor het nieuwe parochiecentrum inclusief pastorie.

De ruwbouw werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemer en voor de afwerking werd een beroep gedaan op een groep van circa 50 vrijwilligers. In januari 2001 kon het karakteristieke gebouw in gebruik worden genomen.  In 2002 kon dankzij geld uit een cultuur historisch subsidiepotje van de provincie Overijssel, een kleine bijdrage van de gemeente Losser en de inzet van een grote groep vrijwilligers de herinrichting van de pastorietuin rondom het parochiecentrum worden gerealiseerd.

In 2006 is het parochiecentrum uitgebreid met een dagkapel die ook vanuit de kerk bereikbaar is. Deze kapel wordt gebruikt voor de doordeweekse vieringen en als condoleanceruimte.

Het kerkhof in De Lutte ligt direct achter de kerk en is de afgelopen decennia een aantal keren uitgebreid. Achter op het kerkhof is eveneens de mogelijkheid om urnen te plaatsen. Enkele jaren geleden is er op het kerkhof bovendien een strooiveldje aangelegd waar de as van overleden mede-parochianen uitgestrooid kan worden.

Als enige geloofsgemeenschap van Lumen Christi beschikken we ook nog over een 7 hectare groot “kerkebos”.  Vanwege een processie-verbod op de openbare wegen kocht pastoor Geerdink rond 1840 een stuk grond en liet dat als bos aanplanten. Zo konden de processies op eigen grond worden gehouden.

Op dit moment zijn we bezig met een “revitalisatie” van het bos en de renovatie van de in het kerkebos gelegen blokhut van Jong Nederland.