Nieuwsbrief 293 Aartsbisdom

9 november 2023 | Rubriek

Dit is editie nr. 293 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de Katholieke Jongerendag op 4 november in Veenendaal en de brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. Plus: de aankondiging van de studie- en ontmoetingsdag die de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia op 28 januari organiseert voor kinder-, tiener- en gezinskoren. https://mailchi.mp/ec2f3b63ae86/nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-293?e=619369993f