Nieuwsbrief 294 Aartsbisdom

28 november 2023 | Rubriek

Dit is editie nr. 294 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de korte verklaring waarin de Nederlandse bisschoppen zich aansluiten bij de woorden “in Gods naam, laat de wapens zwijgen” van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land, de website Vier.nu Kerstmis die tijdens de komende Adventsperiode speciale aandacht vraagt voor 800 jaar kerststal, de actie RedWednesday op 22 november, het verslag van de Bisdomdag en het novembernummer van bisdomblad ‘Op Tocht’.

https://mailchi.mp/b9027e7e859a/nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-294?e=619369993f