Nieuwsbrief

11 juli 2024 | Rubriek

Dit is editie nr. 310 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de publicatie van het werkdocument voor de Bisschoppensynode die later dit jaar plaatsvindt, de Tarcisiusdag voor misdienaars en acolieten (de aanmelding is geopend!), de Diocesane Gezinsdag (ook hiervoor is de aanmelding geopend) en een drietal TV-Missen vanuit het Aartsbisdom Utrecht in juli en augustus. Veel leesplezier!

NB Vanwege de zomervakantie is dit voorlopig de laatste Nieuwsbrief: de eerstvolgende editie (nr. 311) wordt op 4 september verzonden.

https://mailchi.mp/89b30d420bbb/nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-310?e=619369993f