Locatie Noord Deurningen

Welkom in Noord Deurningen

Adres & openingstijden

Johanninksweg 2
7591 NX NOORD DEURNINGEN

dinsdag
19.00 – 20.00 uur

woensdag
09:30 – 11:30 uur

Kerk TV

Kijk live mee vanuit Noord Deurningen

Contact opnemen

T. 0541 – 35 14 98

@: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Bankgegevens

 

Alleen voor Aktie Kerkbalans
NL 10 RABO 0110 700 058

Overige bankzaken
NL 54 RABO 0136 107 737

 

 

Locatieraad

Voorzitter
Jos ter Duis
0541-229348
info[@]hetbrook.nl

Secretaris
Ingrid Rekers
0541-355515
familie.rekers[@]home.nl

Penningmeester
René Wessels
0541-353766
renewessels21[@]gmail.com

Willy Bruns
0541-354084
bruns42[@]zonnet.nl

Pastoraatsgroep

Annie Bodde
0541-352801
boddeannie[@]gmail.com

Elly Schleiferboom
0541-353724
schleiferboom[@]ziggo.nl

Annie Brunink
williebrunink[@]live.nl 

Irma Wiefferink
0541-221 249
f.wiefferink[@]gmail.com

De laatste uitgave van het Kerkblad
Locatie H. Jozef Noord Deurningen

Noord Deurningen 29 juni – 19 juli

En de voorlaatste uitgave

Noord Deurningen 8 juni – 28 juni

Werkgroepenoverleg.

Werkgroepenoverleg.

Woensdag 17 april 2024 hebben wij ons halfjaarlijks werkgroepenoverleg. De uitnodiging, agenda en notulen zijn al verstuurd naar de diverse werkgroepen. Mocht de uitnodiging e.d. per ongeluk bij de verkeerde persoon bezorgd zijn, zou u dan zo vriendelijk willen zijn...

Lees meer
UITNODIGING 25-04-24

UITNODIGING 25-04-24

voor de: Speciale eucharistieviering met ziekenzalving. Donderdagmorgen 25 april wordt er in de H.Jozefkerk te Noord Deurningen een eucharistieviering met ziekenzalving georganiseerd. Aanvang van deze viering is om half 10. ( Let op gewijzigde aanvangstijd!) IEDEREEN...

Lees meer
Palmzondag.

Palmzondag.

De palmzondagviering in Noord Deurningen wordt gehouden op zondag 24 maart aanvang 9.00 uur. Pastor J. Kerkhof Jonkman zal in deze viering voorgaan. Tijdens deze viering zal de pastor palmtakjes en water wijden. Na afloop van de viering kunt u de gewijde palmtakjes en...

Lees meer

Komende vieringen

Eucharistie

Datum: 18 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: H. Jozefkerk
Vieringen Noord-Deurningen

Schoolviering

Datum: 18 juli 2024
Tijd: 11:15
Locatie: H. Jozefkerk
Vieringen Noord-Deurningen

Communieviering

Datum: 20 juli 2024
Tijd: 19:30
Locatie: H. Jozefkerk
Vieringen Noord-Deurningen

Communieviering

Datum: 25 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: H. Jozefkerk
Vieringen Noord-Deurningen

Eucharistie

Datum: 28 juli 2024
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: H. Jozefkerk
Vieringen Noord-Deurningen

Communieviering

Datum: 1 augustus 2024
Tijd: 09:00
Locatie: H. Jozefkerk
Vieringen Noord-Deurningen

Kerk TV

Kijk live mee vanuit Noord-Deurningen

Historie Noord Deurningen

Tussen Denekamp en de Duitse grens ligt het kerkdorp Noord Deurningen.

 

De kern wordt gedomineerd door de kerk, die is toegewijd aan de H.Jozef, de patroon van de parochie. Behalve de kern van Noord Deurningen kent de geloofsgemeenschap een groot buitengebied. Tot de geloofsgemeenschap behoort ook het Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen.

Het Kerkgebouw is in de jaren dertig gebouwd. De bouw begon in 1933 en werd voltooid in 1934.

Achter in de kerk kunt u de gedenksteen vinden waarop  deze feiten zijn vastgelegd.

Op 21 augustus 1934 werd de H.Jozefkerk door deken Scholten gewijd. Tot eerste kapelaan(in de volksmond ook wel “pastoor van de grens”genoemd) werd G.A. van Schaik benoemd. Na hem hebben hier als kapelaan “gestaan` kapelaan Weijs en kapelaan Nieuwe Weme. Tot aan de stichting van de parochie was de H.Jozefkerk een bijkerk van de H.Nicolaas te Denekamp.

De H.Jozefparochie is een nog relatief jonge geloofsgemeenschap. Ze is gesticht op 1 oktober 1962 onder leiding van bouwpastoor G.J.Misdorp. In de beginjaren werd de kerk aangepast en de pastorie gebouwd. In 1966 betrok pastoor Misdorp de pastorie. De pastorie wordt nu verhuurd als woonhuis.

In 1995 werd het parochiecentrum met vereende krachten gebouwd. Het parochiecentrum bevindt zich tussen de kerk en de pastorie. Het centrum heeft een kleine vergaderruimte, waar ook het parochiesecretariaat een plek heeft gevonden. De grote ruimte wordt gebruikt voor allerlei bijeenkomsten.  De verschillende werkgroepen hebben hier de ruimte. In de wintertijd vindt hier ook op de donderdagmorgen de H.Mis plaats.

In 2004-2005 vond de renovatie van de kerk plaats. Met behulp van de vele vrijwilligers werd de klus geklaard. Enkele aanpassingen waren het vergroten van het priesterkoor en het vernieuwen van de vloer in de kerk.  Begin 2010 werd de entree vernieuwd.

In Noord Deurningen zijn we ook trots op onze Mariakapellen. De Maria Cloese, de kapel bij het kerkhof en de Schotbrookkapel aan het Almelo-Nordhornkanaal-Schotbroekweg.