Overhandiging aan Voedselbank Losser

3 juli 2024 | De Lutte

Achttien jongens en meisjes uit groep 4 in De Lutte hebben op zondag 2 juni jl. de Eerste Heilige Communie ontvangen in de Plechelmuskerk. De viering werd voorgegaan door Pastoor Munsterhuis. In een tijdsbestek van zo’n 5 maanden hebben de kinderen zich voorbereid op deze feestelijke dag en kozen zij een goed doel om zich voor in te zetten. Er is i.s.m. Spar Schreur een inzamelactie gehouden van houdbare producten. De Voedselbank vertelde tijdens de viering in het kort over hun doelstellingen. Verschillende onderwerpen die in aanloop naar de Eerste Heilige Communie werden behandeld (bv. samen aan tafel, iedereen hoort erbij, samen delen), sloten daar goed aan bij aan. Op 10 juni konden de communicantjes maar liefst 17 kratten boodschappen én een cheque van € 342,- aan Voedselbank Losser overhandigen.

Met de terugkomviering op 5 juli aanstaande wordt een bijzondere periode voor de kinderen afgesloten.