Pastorpraat

2 januari 2024 | Rubriek

Een nieuw jaar! Wat verwachten we? Wat hopen we? Voor onszelf, de mensen om ons heen, de wereld, de Kerk…… Nog maar kort geleden hebben we het Kerstfeest gevierd, een beloftevol feest in donkere dagen. We hebben elkaar alle goeds, geluk, kracht en vreugde toegewenst. En vrede. Overal in de hele wereld verlangen mensen naar vrede: vrede in al die kapot geschoten steden en dorpen, vrede in de loopgraven en in de vluchtelingenkampen, vrede tussen volkeren, vrede in de families, vrede in onze harten bij alles wat we meemaken. Dat mensen wereldwijd zo uitzien naar vrede en het elkaar toewensen, zijn dat niet tekens van hoop? Tekens van hoop lijken er ook te zijn voor de Kerk, voor Gods volk onderweg en alle mensen van goede wil. Zo heeft paus Franciscus zich onlangs uitgesproken over de mogelijkheid om relaties van mensen van hetzelfde geslacht te zegenen. Voor veel mensen een hoopvol teken voor iets waar zij lang verwachtingsvol naar uit hebben gekeken. Een teken dat niet op zichzelf staat, maar geplaatst moet worden in de context van het synodale proces, dat door de paus in 2021 is uitgeroepen en in het najaar van 2024 afgerond zal worden. Het hele synodale proces is een hoopvol teken, omdat het mensen bij elkaar brengt om met elkaar te spreken over ons geloof en vooral om naar elkaar te luisteren en zo te kunnen ontdekken wat werkelijk van waarde is in het leven van ieder van ons. Ook in onze parochie zijn er geloofsgesprekken geweest in het kader van het synodale proces. In het komende voorjaar willen we hierover graag weer met elkaar in gesprek gaan, aan de hand van de ontwikkelingen van de synode tot nu toe. Tekens van hoop lijken er ook te zijn in onze parochie rond de familiezondagen. In een vorige uitgave van het kerkblad informeerden wij u hier al over. In het weekend waarop dit kerkblad bij u in de bus is er onze eerste familieviering – op zaterdag 13 januari om 18.00u in de Simon- en Judaskerk in Ootmarsum -; in deze viering die er is voor alle parochianen, groot en klein en in het bijzonder voor de families van de communicantjes van dit jaar, komen wij samen rond de doop van Jezus naar wiens voorbeeld wij allen gedoopt zijn. Mocht u dit op tijd lezen, u bent van harte welkom!

Hoopvolle tekens, in Kerk en wereld, verder weg en dichter bij: laten we proberen deze te zien en eraan bij te dragen waar we kunnen.

José van den Bosch PW