Pastorpraat

5 maart 2024 | Rubriek

Lentekriebels

Het zonnetje schijnt eindelijk na voor ons gevoel maanden van regen. Het grauwe in de natuur maakt plaats voor de uitbundige kleuren van tulpen en krokussen, de dieren ruiken de lente en dartelen en springen dat het een lieve lust is. De winter mag afgelopen zijn, het leven lacht ons vrolijk toe. En toch..

Ondertussen bereiken ons berichten via de media over een man die opkwam voor onrecht en vermoord is, over mensen die op de vlucht zijn, over kinderen die verdrinken. Na het horen en zien van leed heel dichtbij, komen bij mij soms gevoelens van onbegrip en machteloosheid op en vraag ook ik me af waarom dit alles zo maar door kan gaan, hoe zit het met dat verhaal van God met mensen. En dan..

In dat soort momenten van onmacht ben ik dankbaar voor het verhaal van Jezus, een man die ook intens verdrietig kon zijn, of boos, die alles wilde doen om het leed te verzachten, kortom een mens van vlees en bloed. Zijn verhaal is ook een verhaal van afscheid, van leed en pijn dat we allemaal meemaken. Maar zijn verhaal is er ook één van opstanding, van rechtop mogen staan. Hij inspireerde anderen om het onrecht te lijf te gaan, om op te komen voor mens en natuur. Zoals we op hun beurt weer mensen zien die zorg dragen voor de ander.

In de Paasnacht brengen we ons dit verhaal bijzonder in herinnering; we brengen de symbolen van licht, vuur en water die we in de paaswake gebruiken naar binnen in de kerk, als teken dat ook wij mogen opstaan met Christus, en zo openbloeien tot de mens die we willen zijn, zoals God ons bedoeld heeft. Vanuit het pastoraal team wensen wij ieder een Zalig Pasen toe.

Pastor Schraven