Pastorpraat

18 april 2024 | Rubriek

Maria, vrouw van rust en vrede
We staan weer aan het begin van de meimaand, de maand die de Kerk heeft toegewijd aan Maria. Hoewel de kerken steeds meer onder druk staan en gelovigen massaal de kerk en het geloof de rug toekeren, zijn onze Mariakapellen erg populair. Het zijn plekken waar nog menig kaarsje wordt opgestoken, gebeden worden uitgesproken, rust wordt gehouden om even op adem, ja zelfs op Gods adem te komen in onze wereld, die steeds onzekerder wordt door alle veranderingen en datgene wat mensen elkaar aandoen. Een wereld waarin geweld en oorlog gewoon lijken te worden om jouw doel te bereiken. Zo woedt nog steeds de oorlog in Oekraïne, Gaza, Israël en zijn er vele conflicten wereldwijd. Velen verlangen naar zekerheid, naar een veilig thuis, waar we geborgenheid is en liefde, waar men tijd neemt voor elkaar. We worden opgehitst door de geest der tijd, we moeten presteren en leveren. Dat begint al op jonge leeftijd waar veel van onze kinderen wordt gevraagd. Hoe velen hebben geen burn-out klachten omdat ze het werk niet aankunnen.
Zou Maria ons daarbij kunnen helpen in onze tijd? De vrouw de icoon die ons weer rust en bemoediging kan schenken? Zij staat voor stabiliteit, voor trouw, voor liefde, voor het geloof in een toekomst, ook al voelt dat soms onzeker. Zij heeft dat meegemaakt in haar eigen leven, dat het niet altijd loopt zoals je hoopt.
Gelukkig zijn er nog de pleisterplaatsen, waar we haar kunnen vinden in ons Twentse landschap. Plekken die
ons rust geven om bij onszelf te komen en ons weer bemoedigen om op weg te gaan. Als je het niet meer kunt vinden in onze kerk, ga dan eens naar een kapel om in alle rust en stilte daar te zijn. Het kan weldadig zijn om bij Maria weer op adem te komen, om weer geloof en vertrouwen te krijgen in de toekomst.
Moge de meimaand ons uitnodigen om rust en vrede te vinden met ons zelf, met ons eigen leven. Maria kan ons helpen weer de brug te vinden naar ons geloof, de brug naar de Eeuwige, die nimmer het werk van Zijn Hand verloren laat gaan.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman