Pastorpraat november

7 november 2023 | Rubriek

pastorESpraat

Nee, dit is geen typefout. Deze keer geen praat van één van ons, maar van ons allemaal. Omdat er iets nieuws begint! In het nieuwe kerkelijk jaar – dat op de eerste Advent begint – maken we een begin met wat we genoemd hebben “FAMILIEZONDAG”. En daarmee bedoelen we dat op deze dag verschillende generaties, mensen van alle leeftijden ,samen op reis gaan. We zijn immers allemaal “mensen van de weg”, zoals de eerste christenen werden genoemd. Als “mensen van de weg” zijn we echt onderweg als we elkaar ontmoeten en leren kennen, als we samen vieren, als we van elkaar leren en zo samen ontdekken wat het betekent om “mensen van de weg” te zijn. De familiezondag maakt deel uit van het familiepastoraat dat we willen zien als een ketting bestaande uit een aantal schakels die in de loop van de tijd aan elkaar worden gemaakt. De eerste schakel is er sinds vorig najaar. Deze schakel betreft een bijeenkomst waarvoor gezinnen worden uitgenodigd die in het afgelopen jaar een kindje hebben laten dopen. De bijeenkomst wordt met een korte meditatief moment geopend, daarna gaan we met de ouders in gesprek over een bepaald thema terwijl de kinderen ondertussen creatief bezig zijn onder leiding van vrijwilligers van de doopwerkgroepen. Bij koffie met iets erbij ontmoeten we elkaar. De tweede schakel aan de ketting betreft de familiezondagen. Hiermee gaan we, zoals gezegd, in het nieuwe kerkelijke jaar een begin maken. De familiezondag bestaat uit een familieviering, waarin bij voorkeur het kinderkoor zal zingen en waarin – nog meer dan anders – zoveel mogelijk zintuigen worden aangesproken; horen, zien, doen, ruiken beleven…………….om zo elkaar mee te nemen op onze weg in het geloof. Na de viering ontmoeten we elkaar bij een kop koffie en een glas ranja. Het is de bedoeling om een aantal keer per jaar zo’n familiezondag te organiseren, in de kerk in Denekamp en Ootmarsum, voor de hele parochie. Op een later moment zal de ketting met een derde en mogelijk vierde schakel worden uitgebreid. Deze schakels zijn catechese momenten op de familiezondag voor communicantjes en vormelingen en hun gezin in de voorbereiding op de eerste heilige communie en het heilig vormsel.

Wij nodigen u allen van harte uit voor de familieviering op de eerste familiezondag op zaterdag 13 januari 2023 om 18.00u in de Simon en Judas kerk in Ootmarsum. De Kerk viert dat weekend de doop van de Heer, het begin van Jezus’ openbare leven. Een mooi moment om in deze viering ook een begin maken met de voorbereiding van de communicantjes op de Eerste Heilige Communie. Het kinder- en tienerkoor van Ootmarsum en het kinderkoor van de Sint Nicolaas in Denekamp zullen in deze viering zingen.

Het pastoraal team