Actie Kerkbalans

1 januari 2024 | Beuningen

Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage. Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs-/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. Geef vandaag voor de kerk van morgen. De actieperiode loopt van 18 januari tot en met 8 februari 2024. Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden een machtiging hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet. Wij vragen u om het formulier in te vullen, waarbij automatisch incasso sterk onze voorkeur heeft. Het scheelt ons heel veel werk. Het ingevulde formulier kunt u in de retourenveloppe, vóór 8 februari, bezorgen in de brievenbus van de kerk op Beuningerstraat 75. Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage. Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden besteed. Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.