Familieviering

In het nieuwe jaar maken we een begin met wat we genoemd hebben “familieviering”. En daarmee bedoelen we dat op deze dag verschillende generaties, mensen van alle leeftijden, samen op reis gaan. We zijn immers allemaal “mensen van de weg”, zoals de eerste christenen werden genoemd. Als “mensen van de weg” zijn we echt onderweg als we elkaar ontmoeten en leren kennen, als we samen vieren, als we van elkaar leren en zo samen ontdekken wat het betekent om “mensen van de weg” te zijn. 

 

 

Schoon Schip was het thema van de tweede familieviering voor jong en oud dat op zondag 3 maart 10.30 uur gehouden is  en ook hiervoor werden speciaal de communicantjes uitgenodigd. Dit keer vond deze viering in de H. Nicolaaskerk in Denekamp plaats. De viering werd opgeluisterd door het  kinderkoor olv Dorien Dingemans en Vivace olv Dennis Oude Nijeweme. De kinderen kregen een applaus van Vivace voor hun enthousiaste inzet en dat werd aangevuld door de kerkgangers. Na afloop was er koffie of thee voor de ouderen en limonade en iets lekkers voor de kinderen. Van de geboden gelegenheid om een gesprekje aan te knopen met leden van het pastoresteam werd gretig gebruik gemaakt.

Op zaterdag 13 januari was om 18.00 uur de eerste familieviering; gehouden voor jong en oud en speciaal werden ook communicantjes uitgenodigd. Dit keer vond deze viering in de Simon en Judas kerk in Ootmarsum plaats. de viering werd opgeluisterd door het tiener en kinderkoor olv Karel Tijhuis en als pianist Herman Koops. Het was een mooi gezicht al die kinderen rond het altaar die samen hand gingen bidden tijdens het Onze Vader. Na afloop was er koffie of thee voor de ouderen en limonade en iets lekkers voor de kinderen. Van de geboden gelegenheid om een gesprekje aan te knopen met leden van het pastoresteam werd gretig gebruik gemaakt.