Locatie Tilligte

Welkom in Tilligte

Adres & openingstijden

Ootmarsumsestraat 138
7634 PR TILLIGTE

maandag
18.00 – 19.00 uur

donderdag
09.00 – 10.00 uur

Kerk TV

Kijk live mee vanuit Tilligte

Contact opnemen

T. 0541 – 22 12 06
b.g.g. T. 0541 – 22 14 03
of T. 0541 – 22 13 59

@:tilligte@lumenchristi.nl

Bankgegevens

Kerkbijdrage t.n.v. locatie Tilligte
NL 30 RABO 0127 201 920

Overige b.v. misintententies/kerkhof
NL 13 RABO 0136 107 796

 

Locatieraad

Voorzitter
Dhr. E Kloese
0541-221934
edwin.kloese@gmail.com

Secretaris
Gonny Kuipers
06-29023869
gonnykuipers@live.nl

Dhr. F. Ribberink
0541-221378
fjm.ribberink@home.nl

Pastoraatsgroep

Carla Koehorst
06-10687766

Fien Lansink
0541-221217

Elke Meijer
06-58791226

De laatste uitgave van “KЀЀRKTIED”

Tilligte 8 juni – 28 juni

En dit is de voorlaatste uitgave:

Tilligte 18 mei – 7 juni

 

 

 

 

 

 

 Mededeling van Locatieraad en Pastoraatsgroep

 Mededeling van Locatieraad en Pastoraatsgroep

    Beste parochianen, Dit jaar is de parochiële jaarvergadering van de locatie Tilligte niet zoals gewoonlijk in april van dit jaar want we hebben ervoor gekozen om deze vergadering te verplaatsen naar het najaar omdat dan de financiële zaken goedgekeurd...

Paasgebruiken 2024

Paasgebruiken 2024

Paasgebruiken 2024 Beste Tilligtenaren en oud Tilligtenaren, Pasen staat weer voor de deur. Wij als Poaskearls en Poasjungs proberen met uw hulp deze oude tradities in ere te houden. Graag zouden we dan ook op uw medewerking willen rekenen. Dit in de vorm van uw...

Start ontmoetingsvieringen

Beste parochianen Vanaf september 2023 gaat er in onze geloofsgemeenschap 2 x per maand een parochiële voorganger voor in de weekendviering. Om hen wat minder te belasten zal er vanaf februari ongeveer 1x per 2 maand een ontmoetingsviering plaats vinden. De gedachte...

Popkoor Viventi gaat, samen met u, op zoek naar de stilte.

We gaan richting Kerst 2023. Popkoor Viventi is al maanden bezig met de voorbereidingen voor hun kerstconcert. Dit jaar willen ze echter iets anders doen dan normaal. In plaats van alleen maar vrolijke kerstliedjes te zingen, willen ze ook de rust en de stilte van de...

Uitnodiging Kerstconcert zaterdag 16 december.

19.00 uur in de H.H. Simon en Judaskerk te Tilligte Het Kerstconcert van dit jaar staat weer voor de deur. Muziekvereniging Amicitia en gemengd koor Bel Canto zullen sfeervolle liederen, bekende kerstsamenzang, prachtige muziek en een mooi gedicht ten gehore brengen....

Komende vieringen

Communieviering

Datum: 23 juni 2024
Tijd: 09:00
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Communieviering

Datum: 29 juni 2024
Tijd: 19:30
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Communieviering

Datum: 5 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Communieviering

Datum: 7 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Eucharistie

Datum: 13 juli 2024
Tijd: 19:30
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Communieviering

Datum: 21 juli 2024
Tijd: 09:00
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Communieviering

Datum: 27 juli 2024
Tijd: 19:30
Locatie: HH. Simon en Judaskerk
Vieringen Tilligte

Kerk TV

Kijk live mee vanuit Tilligte

Historie Tilligte

De eerste (Waterstaats-)kerk in Tilligte werd gebouwd omstreeks 1830. Na de nodige correspondentie met de aartsbisschop, waarin deze de bouw van een pastorie afdong, werd Tilligte in 1892 een zelfstandig kerkelijke parochie.

 

Tot die tijd behoorde de boerschap Tilligte onder het kerspel (parochie) Ootmarsum.

Een zwaarwegend argument voor het oprichten van een eigen parochie was dat ‘bij winterse overstromingen van de Dinkel en de Voltherbeek de gehele omgeving onder water stond’ aldus de toenmalige burgemeester Pennink.

Op 1 mei 1916 werd begonnen met de sloop van de Waterstaatskerk (een benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat).

Op 24 oktober 1916 werden de kerk en het altaar plechtig geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht. Een dag later werd het in een processie het allerheiligste van de noodkerk, een pas gebouwde schuur van J.Ribberink op Henenboer, naar de nieuwe kerk overgebracht.

In 1932 werd G.Brookhuis dirigent van het koor Bel Canto dat onder zijn leiding groeide tot grote hoogte, mede door radio-uitzendingen kregen koor en dirigent landelijke bekendheid.

Bel Canto werd eind jaren zestig opgeheven. Begin jaren zeventig kwam er een dames- en herenkoor voor in de plaats, mede op initiatief van Pastoor Terra.

Begin jaren tachtig is er nog het jongerenkoor opgericht, dat zich tegenwoordig Viventi laat noemen en sinds enkele jaren beschikt Tilligte ook over een kinderkoor Eigenwijs.

Drie koren die nog steeds afwisselend de liturgische vieringen opluisteren, naar groot genoegen van menig parochiaan.

In 1972 maken de Tilligter parochianen kennis met de waarschijnlijk meest markante pastoor die de parochie ooit zou hebben; Hotze Terra.

Velen zullen zich nog zijn passie voor het luiden van de klokken herinneren, zijn grappen en grollen. Wat nam hij niet mee naar de preekstoel? Schoenen, pantoffels, een bromfiets en zelfs visgerei. Niets was hem te dol om datgene te zeggen wat hem van het hart moest.

De vele goede herinneringen aan pastoor Terra worden ook nu nog levend gehouden, door de voormalige pastorie te gebruiken als dorpshuis met de naam ‘Terra Nova’.