Bezoek ontvangen

Wilt u graag bezoek ontvangen omdat u behoefte heeft aan een gesprek, graag de communie wilt ontvangen of vragen heeft over verschillende onderwerpen, dan komen pastores en of vrijwilligers u graag bezoeken.

In het kader van de wet op de privacy mogen instanties, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en tehuizen, dit niet doorgeven zoals in het verleden wel gebeurde.  Met name wanneer iemand ziek is, is het van belang dat dit wordt doorgegeven aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, het parochiesecretariaat of aan één van de pastores.