Heilig Vormsel ontvangen

Wat is het Heilig Vormsel?

Het Heilig Vormsel is in de Rooms Katholieke Kerk het derde sacrament, na Het Doopsel en Eerste Heilige Communie. Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel hebben wij de opdracht gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor het Rijk van God. Maar bij de Doop waren de meesten van ons te jong om dit bewust mee te maken. Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kies je er als vormeling zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel eens de voltooiing of bevestiging van het Doopsel genoemd. Niet voor niets kent het Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. 

Bij het sacrament van het Vormsel geeft de vormheer (dat is meestal de bisschop) je een kruisje op je voorhoofd met chrisma, de gewijde (gezegende) olie die ook bij het Doopsel wordt gebruikt. Je ontvangt de kracht en de hulp van de heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot gelovige mannen en vrouwen en om de weg van Jezus te volgen.

De heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Privacy

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Neemt u even de tijd om de privacyverklaring door te lezen, zodat u hierover goed geïnformeerd bent.

Privacyverklaring

Tijdens de vormselviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

Opgave voor het Heilig Vormsel 2025

 

In groep 8 krijgen de jongens en meisjes een brief mee via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat [secretariaat@lumenchristi.nl). Het vormselproject begint in oktober en loopt tot in maart. 
Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl 

Opgave Vormsel 2024-2025

Stap 1 van 3

Adres