Organisatie

Onze parochie wordt gevormd door zeven geloofsgemeenschappen: Beuningen, De Lutte, Denekamp, Lattrop, Noord-Deurningen, Ootmarsum, Tilligte. Daar wordt het geloof beleefd, gevierd en uitgedragen. Iedere geloofsgemeenschap heeft een pastoraatgroep en een lokatieraad.

De pastoraatsgroep bestaat uit minimaal drie personen, die het “oog en oor” van de lokale gemeenschap zijn. Het zijn mensen die de gemeenschap goed kennen. Daarom kunnen ze vragen en noden signaleren en deze vertalen naar het pastoraal team. Omdat de pastores hun aandacht over zeven locaties moeten verdelen, worden zij ondersteund door de pastoraatsgroepen en de vrijwilligers. Deze hebben dus een belangrijke brugfunctie in de persoonlijke zorg aan parochianen.

Ook heeft elke geloofsgemeenschap een lokatieraad. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken rond de plaatselijke gemeenschap, haar financiën en het beheer van de plaatselijke gebouwen, vanzelfsprekend in nauw contact met het parochiebestuur. Voor de vrijwilligers vormen de leden van de locatieraad in deze het eerste aanspreekpunt. 

 

De Rooms-katholieke Kerk kent vele ambten en functies. Voor veel ambten is een wijding nodig, maar niet voor alle. Een overzicht vindt u hieronder.

 

    Hiernaast ziet u de indeling van de vicariaten van het aartsbisdom.