Ziekenzalving

Wanneer de pastor bellen?

Het sacrament van de Ziekenzalving en de Ziekenzegen zijn ingesteld om de zieke te troosten, pijn te verlichten, te bidden om genezing en voor innerlijke rust. We kunnen dit lezen in de Brief van Jakobus (5e hoofdstuk). De priester is altijd bedienaar van het sacrament van de ziekenzalving: Naast schriftlezing, gebed en handoplegging zalft de priester de zieke met olie.

Pastoraal werkers en diakens kunnen de ziekenzegen geven. Ook bij de ziekenzegen wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen en wordt de zieke de handen opgelegd. Er is echter geen zalving met olie. Wel bestaat de mogelijkheid om de H. Communie te ontvangen.

Wanneer Ziekenzalving of Ziekenzegen?

De pastores ervaren regelmatig dat ze door familieleden of verzorgers pas benaderd worden als een ouder en/of ziek familielid of bekende al in de laatste levensdagen verkeerd. Vaak is er haast bij. Dit is heel begrijpelijk en vaak kan het ook niet anders!

De realiteit van het moment gebied te zeggen dat de parochie niet kan garanderen dat er altijd op korte termijn een priester, diaken of pastoraal werker beschikbaar is.

In geval van pastorale nood kunt u dagelijks tussen 8.00 en 20.00 uur het noodnummer van de pastores bellen 06-57940901.

Oproep

Mensen kunnen Ziekenzalving of Ziekenzegen vaker en veel eerder ontvangen dan alleen aan het einde van het leven.

Wij willen u daarom wijzen op het volgende: Als u ziek bent maar (nog) niet in de laatste levensdagen en u wilt graag het sacrament van de Ziekenzalving of de Ziekenzegen ontvangen, neem dan tijdig contact op met het parochiesecretariaat (tel. 0541- 353551 ’s ochtends op werkdagen). Dan kan een afspraak gemaakt worden met een pastor. Er is ook meer tijd voor een persoonlijke voorbereiding. Deze oproep geldt ook voor familieleden en verzorgers van mensen waarvan u weet dat ze te zijner tijd graag de Ziekenzalving of Ziekenzegen zouden ontvangen. Wacht niet tot het te laat is!

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat parochianen of anderen, zelf gepensioneerde pastores benaderen om de ziekenzalving/zegen toe dienen.

Het pastoraal team