Visie op vrijwilligers

Pro Deo: inzet om niet voor God, kerk en medemens.

Vanaf het eerste begin van de kerk hebben christenen de roepstem van God beantwoord en zich van harte ingezet voor de Kerk en de plaatselijke geloofsgemeenschap, opdat het Evangelie gestalte krijgt in het leven van alledag, opdat Gods Liefde en Barmhartigheid handen en voeten krijgt in een liefdevolle omgang tussen mensen. Kerkelijke vrijwilligers maken zich dienstbaar voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, zij werken ten dienste van anderen, maar verdienen ook zelf aandacht en ondersteuning voor hun werk en persoon.

Naast de pastorale professionals, hebben vele vrijwilligers zich toegelegd op de taak en de opdracht van de Kerk om werk te maken van hun geloof, om als christenen “zout der aarde en licht der wereld” te zijn ( Matt. 5, 13-14).

Ons hele vrijwilligersbeleid is hier verder lezen.

Het vrijwilligersreglement is hier in te zien.