Tarieven

De tarieven zijn van toepassing voor de gehele parochie Lumen Christi

 

Geldig voor het jaar 2024

Huwelijk

Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)

350.00

Huwelijkskaars

 60.00

Jubilea

Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)

235.00

*

Jubileumviering tijdens reguliere viering

 35.00

*

Overige Vieringen

Bijdrage doopviering minimaal

 50.00

Bijdrage Eerste Heilige Communie

30.00

Bijdrage H. Vormsel

 50.00

Uitvaart

Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk

415.00

*

Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk

150.00

Uitvaartdienst kinderen 0 – 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk

70.00

Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw

415.00

*

Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)

415.00

*

Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum

165.00

*

Begeleiding crematorium

145.00

*

Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)

Collectes

Gewone eurocollecte

2.00

Misintenties

Reguliere misintentie

  8.00

Jaargedachtenis

  8.00

Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.

De kosten van een trouwplechtigheid in een ‘buitenlocatie’ zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)

Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering