Meevieren

In de weekenden is er in (bijna) elke geloofsgemeenschap een viering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd; elk weekend of af en toe of juist met de feestdagen, om tot rust te komen en te horen en ervaren wat er in ons leven werkelijk toe doet.  In de weekendviering wordt over het algemeen in de lezingen en voor wat betreft de feesten het kerkelijk liturgisch rooster gevolgd. Soms zijn er bijzondere vieringen, met een eigen thema of gericht op een bepaalde groep. Altijd bent u welkom! (zie voor de tijden………)

Wilt u op een andere manier betrokken zijn bij de vieringen? Als lector of lectrice, als acoliet (m/v), als koster (m/v) of wellicht in een koor……………Laat dit na de viering weten aan de voorganger of aan iemand van de betreffende geloofsgemeenschap, of stuur een berichtje naar het secretariaat van de parochie secretariaat@lumenchristi.nl. Dan zal er iemand contact met u opnemen. Uw betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap wordt gewaardeerd!

Kijk voor meer informatie over liturgie ook op de site van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL)

De manier waarop de Kerkgemeenschap het geloof viert, wordt liturgie genoemd. Dit gebeurt op de eerste plaats in de viering van de Eucharistie, maar ook in andere momenten van samenkomst, en door middel van andere handelingen die tot een gemeenschap met Christus leiden, sacramenten genoemd.

Bij de viering van het geloof gaat het om de ontmoeting met Christus. De diepste ontmoeting met Hem op aarde is in de eredienst, de liturgie. Iedere eredienst van de Kerk is als een afspraak van het volk van God met Jezus, de Geliefde. Als we de eredienst vieren, worden we opgenomen in de liefde van God. We worden geheeld en veranderd. Wie naar de eredienst gaat en zich verloren voelt, vindt God die op hem wacht.

In het vieren van het geloof gebruikt de Kerk tekens en symbolen die nu eens uit de schepping zijn overgenomen (water, brood…), dan weer uit de menselijke cultuur (zalven, wassen, handoplegging…). 

In haar eeuwenoude ontwikkeling is de Kerk tot een liturgisch jaar (kerkelijk jaar) gekomen, waarin de belangrijke geloofspunten en momenten uit het leven van Jezus, Maria en andere heiligen in herinnering worden gebracht: de geboorte van Christus met Kerstmis, zijn woestijnervaring in de Vastentijd, zijn opstanding uit de doden (Pasen), de gave van de heilige Geest met Pinksteren