Huwelijk

Twee mensen die elkaar hun liefde verklaren en samen verder door het leven willen gaan als man en vrouw: bestaat er iets kostbaarders? Elkaar je liefde schenken, je zonder reserve toevertrouwen aan een ander, misschien zelfs samen nieuw leven scheppen – het huwelijk brengt ons in aanraking met het geheim van God zelf, die de Bron van de liefde is en Gever van alle leven. In het huwelijk laat Hij op bijzondere wijze zien dat Hij oneindig aan ons mensen verknocht is en ons trouw blijft tot in eeuwigheid.

Door de huwelijkssluiting in de kerk spreken man en vrouw hun jawoord uit tegenover elkaar, maar ook jegens God en de geloofsgemeenschap. Te midden van de hindernissen, de onzekerheden en de tegenspoed van het leven nemen zij zich voor er onvoorwaardelijk voor elkaar te zijn. Daarmee is het huwelijk een bron van genade, kracht, wijsheid en hoop.

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum aan te vragen.
Dit verzoek kunnen zij richten aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoon 0541 – 35 35 51.

Een kerkelijk huwelijk vraagt zorgvuldige voorbereiding. Daarom is er voordat het huwelijk plaatsvindt, een voorbereidingsavond waarvoor meerdere huwelijksparen worden uitgenodigd. Onder leiding van een pastor gaan zij op speelse en inspirerende wijze met elkaar in gesprek over (huwelijkse) thema’s als liefde en trouw, geloof en kerk. Daarnaast vindt een persoonlijk gesprek plaats met de pastor die in de huwelijksviering zal voorgaan. De liturgie voor de viering wordt in overleg met hem vastgesteld. Materiaal hiervoor wordt bij aanmelding voor het huwelijk ter beschikking gesteld door het secretariaat van de parochie Lumen Christi.

Heeft u plannen om in de kerk te gaan trouwen dan is het raadzaam eerst eens contact met ons op te nemen.