Moet je horen

Pastorpraat

Pastorpraat

Waar denk je als eerste aan als je aan oorlog denkt? Ieder die naar de lezing is gekomen heeft er wel een gedachte bij: “Aan al die mensen die op de vlucht zijn”, “aan macht en aan op macht beluste mensen”, “aan angst”, “aan mensen die lijden, aan honger, aan...

Lees meer
Inschrijving

Inschrijving

De inschrijving voor de landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 is geopend. De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar...

Lees meer
Laudato Si boom

Laudato Si boom

Vrijdagmiddag  7 juni is de Laudato Si boom geplant. Het is in goede samenwerking gegaan met Dura Vermeer, gemeente Losser, locatieraad De Lutte. Het is een walnotenboom. Paus Franciscus is een bezield pleitbezorger van duurzaamheid en in zijn Pauselijke brief:...

Lees meer
James Keuben diaken gewijd

James Keuben diaken gewijd

Diaken blijf je altijd’ Kardinaal Eijk heeft op 1 juni in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht James Keuben tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 9 november 2024 zal plaatsvinden. In zijn preek noemde kardinaal Eijk de...

Lees meer
Vooraankondiging

Vooraankondiging

Concert voor Maria: ‘Een Gemeenschappelijk Eerbetoon’ Op zondag 13 oktober om 15:00 uur nodigen de koren van de parochie Lumen Christi locatie Ootmarsum u uit voor een bijzonder concert. In de sfeervolle H.H. Simon en Judaskerk verenigen het Kinderkoor, het...

Lees meer
Videoserie

Videoserie

‘Samen op weg met de Geest’ over de synode voor een synodale Kerk De Nederlandse bisschoppen stuurden in mei vier samenvattingen van meerdere synodale gesprekken naar Rome. Lisette van Oordt (foto) was betrokken bij het maken van de samenvatting van het verslag voor...

Lees meer