Familiepastoraat

 Familiepastoraat Its all-in the family

In ons leven en in onze gemeenschappen is veel te vieren. Samen of individueel bereiden we ons voor op die momenten. Bepaalde momenten krijgen ook speciale aandacht in onze kerk. We vieren het leven en met een ritueel, een gebaar en gebed wordt dat moment onderstreept. Zo gaan we met elkaar als het ware op reis door ons leven. Met elkaar, want we doen dat binnen een groep mensen, een gemeenschap. 

Binnen het familiepastoraat kunnen mensen van alle leeftijden met elkaar oplopen. Wij willen in onze parochie elkaar ontmoeten en leren kennen, samen ontdekken en beleven wat ons als mensen ‘van de weg’ (zo werden de eerste Christenen genoemd) verbindt.  Zo willen wij kinderen en hun ouder(s) vertrouwd maken met het christelijke geloof en de Kerk en hen daarin verder begeleiden.

Naast belangrijke levensmomenten in het leven van mensen die we markeren met doop, eerste communie, vormsel en huwelijk bieden we diverse activiteiten aan voor kinderen en familie. Zie ook kinderactiviteiten