Catechese

Willen we als kerk missionair zijn dan zullen wij ons opnieuw dienen te bezinnen op ons eigen geloof in de huidige samenleving waarin Kerk en geloven niet meer vanzelfsprekend leidend aanwezig is. Ook in onze plattelandssituatie waar de Katholieke Kerk van oudsher diep geworteld is geweest, merken wij de gevolgen van de voortschrijdende secularisatie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de jongere generatie trouw blijft aan het geloofsgoed van hun ouders en voorouders, de binding met de kerkgemeenschap wordt losser, en het is niet meer vanzelfsprekend dat men op de zondag samenkomt om als gemeenschap samen het geloof te vieren.

Naast de reeds bestaande projecten van geloofsverdieping voor ouderen, vraagt dit om nieuwe impulsen om ons geloof uit te dragen en over te brengen op de nieuwe generatie. Bij deze bezinning en geloofscommunicatie is onze eigen relatie met God het uitgangspunt van elke gelovige dialoog. In het pastoraal beleid zal dan ook ruimte gecreƫerd moeten worden voor bezinning op de Schrift en het geloofsgesprek. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de moderne communicatiemiddelen.

Als parochiegemeenschap willen wij ons daarbij niet alleen richten tot de trouwe, regelmatige kerkbezoekers, op de gebruikelijke sacramentencatechese, maar richten ons ook tot hen die het contact met de kerk verloren zijn geraakt, alsmede tot mensen die Christus en Zijn Evangelie nog niet kennen. Daarmee voldoen we aan de opdracht van Jezus om zijn Blijde Boodschap in onze steeds meer seculariserende samenleving uit te dragen en voor te leven.

(bron: pastoraal beleidsplan Lumen Christi)