Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

5 juni 2024 | Ootmarsum

Mogelijkheid voor plaatsing van urnen met as in het columbarium in de kerk. Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om de urn met as van uw dierbare overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte oor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nog eens een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 260 verschuldigd; (vergelijkt u deze kosten maar eens). Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum.

Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u contact opnemen met mw. Joke Wiegink (tel. 0541-29 29 91van het parochiesecretariaat) De locatieraad