Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

12 januari 2024 | Ootmarsum

Beste medeparochiaan, zoals bekend is er deze maand de jaarlijkse Aktie Kerkbalans met het thema “Geef Vandaag voor de Kerk Van Morgen.” De actieperiode is deze maand van 13 januari tot en met 26 januari 2024 Vanaf begin komende week, 15 januari zal door de voor u bekende con[1]tactpersoon in uw wijk de enveloppe weer in uw brievenbus worden bezorgd. Mogen wij u vragen om het intekenformulier weer in te vullen en geslo[1]ten in de retourenveloppe voor 23 januari te deponeren in de brieven[1]bus van in uw enveloppe vermelde contactpersoon. Dank hiervoor, Namens het pastoresteam, locatieraad en geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas dank voor uw bijdrage. Deze kerkbijdrage geldt als een der belangrijkste inkomsten van onze Geloofsgemeenschap HH Simon en Judas en we mogen er trots op zijn te vermelden de zeer goede opbrengst van afgelopen jaar 2023. Velen maakten ook gebruik van de mogelijkheid van een periodieke gift van minimaal 5 jaar, vastgelegd in een overeenkomst Periodieke Giften in geld.

Mededeling Comité Kerkbijdragen