Opvang vluchtelingen Oekraïne in pastoriewoning

15 januari 2024 | Beuningen

Vanaf de laatste week in 2023 worden er mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne opgevangen in de pastoriewoning. Het besluit om deze locatie hiervoor beschikbaar te stellen is genomen in nauwe samenspraak tussen het parochiebestuur Lumen Christi en de locatieraad Beuningen. Hiermee wil onze geloofsgemeenschap helpen onze medemens die op de vlucht is voor oorlog en geweld een onderdak te bieden. De pastorie is direct beschikbaar en kan snel een bijdrage leveren aan een oplossing voor het nijpende tekort aan opvangplekken. De beschikbaarstelling is tijdelijk en duurt vooralsnog tot 1 januari 2025 met een mogelijkheid tot verlenging. Dat biedt de locatieraad en parochiebestuur de mogelijkheid en tijd om na te denken over een definitieve bestemming van de woning in de toekomst. De mensen uit Oekraïne zijn vluchtelingen. Zij zullen hier gewoon wonen, werken, naar school gaan. We hopen van harte dat ze hier een fijne en veilige plek hebben. Laten we als dorp er samen voor zorgen dat zij zich welkom voelen. De pastoriewoning in De Lutte wordt onder dezelfde afspraken eveneens ingezet voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Locatieraad Beuningen en parochiebestuur Lumen Christi