Pastorale informatie

Aandacht voor elkaar

Als u graag een persoonlijk gesprek wilt met een pastor, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi of aan het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. U kunt deze weg ook bewandelen als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag bezoek zou hebben van een pastor. Graag neemt dan een pastor contact op om thuis een bezoek te brengen.

Er is ook de mogelijkheid om bezoek te ontvangen van de leden van de werkgroep ziekenbezoek. Zij zijn voor deze taak toegerust en zetten zich met geloof en toewijding in voor de zieken in onze parochie.

 

Kerkelijk huwelijk

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk 3 maanden voor de huwelijksdatum aanvragen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Dit is i.v.m. de voorbereiding.

 

Ziekenbezoek pastores

Als u of een familielid bezoek van een pastor op prijs stelt tijdens ziekenhuisopname, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat van de parochie of aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

 

Ziekenzalving – ziekenzegening

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi

 

Bij overlijden

Bij overlijden altijd contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van onze parochie.

Huisbezoek pastores ook in coronatijd

Er kwamen vanuit de locaties vragen binnen over het huisbezoek van pastores in deze coronatijd. Sinds juli gaan ook de pastores weer op huisbezoek, enkel op aanvraag en binnen de richtlijnen zoals de hygiëne en anderhalve meter afstand. Mocht u bezoek wensen van een pastor, schroom dan niet en geef dit door aan het secretariaat van uw locatie of het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nlof bel 0541 – 353551 ( alleen ‘s ochtends ).

Persoonlijk gesprek

Als u graag een persoonlijk gesprek wilt met een pastor dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi (tel. 0541-35 35 51 tijdens openingsuren 09:00 tot 11:30) of aan het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. U kunt deze weg ook bewandelen als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag bezoek zou hebben van een pastor. Graag neemt dan een pastor contact op om thuis een bezoek te brengen.

De pastor, dag en nacht beschikbaar?

Het beeld leeft nog, dat een pastor vanuit zijn roeping, dag en nacht bereikbaar en beschikbaar is voor de parochianen. Dat komt voornamelijk aan de orde als het om bijstand van een ernstig zieke gaat. Maar, hoe reëel en noodzakelijk is nachtelijke pastorale zorg nog in de huidige tijd? Vele oudere parochianen hebben vaak al de ziekenzalving (“bediening”) gehad in een gemeenschappelijke viering in de kerk of verpleeghuis. Toch worden leden van het pastorale team nog wel eens uit hun bed gebeld, omdat de familie alsnog graag een pastor wenst voor de ziekenzalving/ziekenzegen. Kinderen blijken er vaak niet van op de hoogte dat vader of moeder die zalving al ontvangen heeft.

Het pastorale team wil, ondanks de afname van het aantal pastores, beschikbaar blijven voor pastorale zorg bij een naderend levenseinde. Gezien de omvang van onze parochie kan het zijn dat er niet direct een lid van het pastorale team beschikbaar is. We herhalen daarom graag een oproep in dit locatieblad om bij ernstige levensbedreigende ziekte, al eerder om een pastor te vragen. Dan kan de zieke de zalving /zegening waarschijnlijk ook nog bewust meemaken. Ons verzoek is dan ook om dat niet op de laatste dag aan te laten komen, al zijn er uiteraard soms omstandigheden die zich plotseling aandienen.

Overdag (maandag t/m vrijdag) kan een afspraak worden gemaakt via het secretariaat/ Renilde Heinink van onze parochie Lumen Christi; 0541 – 35 35 51 tussen 09.00 en 12.00 uur. Dat nummer staat doorgaans ook in uw locatieblad.

Op andere tijden is er een pastor bereikbaar op het pastorale noodnummer 06 – 57 94 09 01.

Uw parochiebestuur en het pastorale team wil bovengenoemde pastorale zorg graag garanderen maar, gelet op bovenstaande, zijn de pastores daartoe voortaan beschikbaar van 08.00 tot 20.00 uur (al blijven er uitzonderingen mogelijk in geval zich een levensbedreigende situatie plotseling aandient en er niet eerder een zalving in een gemeenschappelijke viering heeft plaatsgevonden).