Katholiek leven

24 juni 2024 | Rubriek

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen voor een vernieuwde presentie op internet. Vroeger werd de online wereld wel de ‘virtuele wereld’ genoemd. Maar dit is geen goede benaming meer. Want we leven in toenemende mate online en de online wereld is niet ‘virtueel’, omdat hij zeer reële uitwerkingen heeft.

Geloven is niet vanzelfsprekend en lang niet altijd gemakkelijk. Bijvoorbeeld de apostelen zelf vroegen aan Jezus: ‘Geef ons meer geloof’ (Lucas 17, 5).

We hebben een aantal onderwerpen voor je gekozen: geloven, bidden, Bijbel, doen, Kerk. Blader er op je gemak doorheen als je je afvraagt: geloven… hoe zit dat?https://www.katholiekleven.nl/geloven-hoe-zit-dat