Vaticaan

Vaticaan

Raad van Kardinalen opnieuw bijeen over rol van vrouwen in Kerk Op 17 en 18 juni luisterde de C9 opnieuw naar theologen en experts over de rol van vrouwen in de Kerk, een belangrijk thema op de synode van oktober. De Raad van Kardinalen of C9 is een adviesorgaan,...
Tarcisiusdag

Tarcisiusdag

Diocesane misdienaarsdag: Tarcisiusdag Na het grote succes van vorig jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht op zaterdag 22 juni in Utrecht opnieuw een diocesane misdienaarsdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, hun begeleiders en de leden van de...
Raad van Kerken

Raad van Kerken

Men reageert met zorg op plannen nieuw kabinet rond asiel en migratie De Raad van Kerken (RvK) heeft met grote zorg gereageerd op de plannen rond asiel en migratie uit het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. In een opiniebijdrage in...
Synode

Synode

Videoserie ‘Samen op weg met de Geest’ over synode De Nederlandse bisschoppen stuurden in mei vier samenvattingen van meerdere synodale gesprekken naar Rome. Lisette van Oordt was betrokken bij het maken van de samenvatting van het verslag voor de katholieke...
Lourdesreis

Lourdesreis

Van 26 september t/m 1 oktober 2024 Ook dit jaar gaan wij vanuit onze parochie naar Lourdes van donderdag 26 september tot en met dinsdag 1 oktober 2024. Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 is Maria hier achttien keer in een...
Serie artikelen

Serie artikelen

Achtergrondinformatie over het Jubeljaar 2025 beschikbaar Katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, maakt een serie artikelen beschikbaar met achtergrondinformatie over het Jubeljaar 2025. De artikelen zijn bedoeld om de...