Bedevaart

9 oktober 2023 | Rubriek

NATIONALE BEDEVAART NAAR ROME IN JUBELJAAR 2025

5 oktober 2023

Save the date: Nationale Bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ naar Rome te komen in het Heilig Jaar 2025. De Nederlandse bisschoppen willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. Daarom wordt er van 26 april t/m 3 mei 2025 een Nationale Bedevaart naar Rome georganiseerd. Deze week valt samen met de meivakantie voor heel Nederland. De organisatie van de bedevaart is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten in samenwerking met bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. 

De bisdommen verspreiden in het najaar van 2023 posters naar de parochies met daarop de aankondiging van deze bedevaart. Aan de uitwerking van het programma wordt momenteel hard gewerkt – zodra er meer details bekend zijn, worden deze via www.rome2025.nl bekend gemaakt.

Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop’. Een Heilig Jaar ofwel jubeljaar wordt in de R.-K. Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een ‘buitengewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond, “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.”