Boodschap paus Franciscus voor Veertigdagentijd

8 februari 2024 | Rubriek

Wanneer God zich openbaart, begint de vrijheid’,

‘Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.’ Met deze woorden opent paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelijking met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus door God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).

https://www.rkkerk.nl/wanneer-god-zich-openbaart-begint-de-vrijheid-boodschap-paus-franciscus-voor-veertigdagentijd/#more-16109