Caritas

10 november 2023 | Rubriek

Nieuws van Caritas

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen. Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest over de stijgende kosten voor energie, boodschappen en andere zaken. Dit treft iedereen van ons, maar sommige groepen worden hierdoor extra hard getroffen, omdat ze het misschien om welke reden dan ook al niet zo breed hebben. Dit speelt zich niet alleen af in de grote steden maar ook in iedere plaats binnen onze parochie.

Wat doet Caritas? Caritas biedt binnen de parochiegrenzen hulp en ondersteuning aan individuele personen en/of gezinnen die dat nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, boodschappen, vergoeding van bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas, mits het om een eerste levensbehoefte gaat. Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals kleding,  schoolspullen, fietsen, een bijdrage in medische kosten, schoonmaakmiddelen en boodschappen. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen? In het derde weekend van november is er in de kerk in Ootmarsum een collecte voor Caritas. Aangezien we hiermee lang niet iedereen bereiken, kunt u ook dit jaar weer een bijdrage naar ons overmaken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie: We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een ‘zeeppakket’ aanbieden aan cliënten van de voedselbank en aan gezinnen die geen voedselbank hebben, maar ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta en handgel.  Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er dit jaar 250 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken? Zeker in deze bijzondere tijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.  Wij zijn bereikbaar via onze website, telefonisch via (06) 30 14 55 12 of via onze Facebookpagina Caritas Lumen Christi. Onze contactgegevens staan ook in het parochieblad vermeld. Schroom niet en neem contact met ons op als u een hulpvraag heeft. Uiteraard worden alle aanvragen vertrouwelijk behandeld.

Wie zit er in het bestuur van Caritas? Uit alle locaties van de parochies zit een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas. Voor Ootmarsum zijn dit Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Peter Metgod is het aanspreekpunt voor Beuningen en Hans Japink voor Lattrop en Breklenkamp, Beate Nieuwhuis zit in het bestuur voor de locatie Denekamp en Rienet Gerwers voor Tilligte.

Peter Welhuis zit namens locatie De Lutte in het bestuur en sinds kort is ons bestuur weer compleet met Renée Braakhuis namens locatie Noord-Deurningen. Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Met vriendelijke groet,Bestuur Caritas Lumen Christi