Carnaval en Kerk

22 januari 2024 | Rubriek

Twente staat weer bol van het Carnaval, een festijn dat de laatste jaren enorm is gegroeid. De laatste gala-avonden lopen inmiddels ten einde en men maakt zich op voor de grote optochten en de daarbij behorende feesten. Het is een feest geworden van verbroedering en solidariteit, een feest waarin de jeugd bij de hand wordt genomen door ouderen. Die verbroedering heb ik gemerkt tijdens de receptie van het 55 jarig jubileum in Tilligte. De kerken zagen in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw dit ook als een belangrijke taak.

Aan de oorsprong van de carnaval ligt de Vastentijd. Maar de laatste tijd merken wij dat de carnaval de laatste jaren weg gegroeid is van de kerk. Tijdens de gala’s wordt de kerk nog af en toe genoemd, maar de sterke band met dit gebeuren is minder geworden. Zo af en toe een carnavalsviering bij een jubileum en natuurlijk de jaarlijkse carnavalsviering in Denekamp met de gezamenlijk verenigingen uit de omliggende dorpen en in De Lutte. Een prachtig initiatief dat we eigenlijk ook in Ootmarsum graag zouden zien, wie weet komt dat nog. Vooraf aan het carnavalsgebeuren samen elkaar ontmoeten en bezinnen in de kerk.

Na afloop van het feest komt de Aswoensdag, de dag van ommekeer en bezinning, de dag dat we als teken daarvan as laten uitstrooien op ons hoofd. In sommige dorpen komen verenigingen met hun hoogheden heel trouw naar de kerk. Daarin wordt de band benadrukt tussen Carnaval en de Vastentijd. Wat zou het een

rijkdom zijn dat die band weer wordt aangehaald in onze tijd waarin ieder steeds meer leeft en doet zoals het hem of haar uitkomt. Ik spreek de hoop uit dat u een fantastisch en gezellig carnavalsfeest hebt en dat wij elkaar na die tijd weer mogen ontmoeten in een of andere kerk, zodat de oude band tussen Carnaval en Kerk weer wordt verstevigd.

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman