Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 beschikbaar

23 maart 2024 | Rubriek

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een gebedskaart uitgegeven met het speciale themagebed voor volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook is de internationale hymne voor het Jubeljaar in het Nederlands vertaald.

https://www.aartsbisdom.nl/gebedskaart-en-hymne-jubeljaar-2025-beschikbaar/