Grote groep pelgrims met mgr. Woorts in Lourdes

2 mei 2024 | Rubriek

Bijna 1.200 Nederlandse pelgrims zijn van 27 april t/m 4 mei in Lourdes. Hoofdaalmoezenier is vicaris Cornelissen van Deventer, ook hulpbisschop mgr. Woorts begeleidt deze bedevaart waaraan een aantal parochies uit het Aartsbisdom Utrecht deelneemt. De grootste groep reisde met de TGV naar Lourdes. Bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim zette de TGV vorig jaar voor het eerst in bij de Utrechtse bisdombedevaart naar Lourdes en dat is goed bevallen. Daarnaast is een flink aantal buspelgrims naar Lourdes gereisd.

https://www.aartsbisdom.nl/grote-groep-pelgrims-met-mgr-woorts-in-lourdes/