Jaarlijkse Grote Schoonmaak kerk 2024

17 februari 2024 | Noord-Deurningen

Ook dit jaar gaan wij weer de grote jaarlijkse schoonmaak houden in de kerk en het parochiecentrum. Dit doen wij op zaterdag 16 maart 2024. Wij beginnen om 8.30 uur. Naast de vaste vrijwilligers, die het gehele jaar al de kerk schoonmaken zijn wij nog op zoek naar dames en heren die ons willen meehelpen bij deze grote schoonmaak. Eenieder is van harte welkom. In het kader van “NL.doet” {landelijke vrijwilligersdag} is dit een mooi moment voor u om een steentje bij te dragen. Vele handen zorgen ervoor dat wij op tijd klaar zijn. Wij zorgen voor de Boterkoek, Lunch en een Drankje. Zij die ons willen helpen met deze grote schoonmaak kunnen zich aanmelden bij Annie Bodde tel. 352801 boddeannie@gmail.com of bij Rene Wessels, tel. 06-23222993 renewessels21@gmail.com In verband met de lunch graag vooraf aanmelden s,v,p. De vaste schoonmaakploeg houdt contact met Annie Bodde.

Nadere info Annie Bodde 352801

Rene Wessels 06- 2322299