Vastenactie 2024

14 februari 2024 | Rubriek

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Droogte leidt tot minder voedselopbrengst voor boeren in het zuiden van India. Duurzame landbouw en samenwerking in coöperaties bieden perspectief. Het verbouwen van het ‘ouderwetse’ gewas gierst draagt bij aan de voedselproductie. Ongeveer 70% van de bevolking van India leeft direct of indirect van de landbouw. Voor water is men op het boerenland grotendeels afhankelijk van het regenseizoen. Dit betekent minder voedsel voor mensen en vee. Landarbeiders zonder grond en/of gebrek aan inkomen trekken daarom noodgedwongen naar steden.

Het project is gericht op ruim 500 boeren die allen minder dan 2 hectare grond bezitten. Het doel is hen te leren hoe de overstap naar duurzame landbouw kan worden gemaakt, zodat het land weer voedsel opbrengt. Ook wordt gewerkt aan  een vereniging van boeren.

Boeren kunnen zich lokaal aansluiten bij een Farmers Producers Group. Dit is een coöperatie die is opgericht door een lokale partner van Vastenactie.  Deze helpt boeren en streeft erna dat zij een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Boeren krijgen training in biologische landbouwmethoden. Het te verbouwen gierst kan zich aanpassen aan de omstandigheden en bevat veel gezonde voedingstoffen. Een deel van de boeren en landarbeiders wordt ingezet bij de marketing en verkoop van gierst. Zij verdienen op deze wijze een inkomen.

Tom van Vilsteren