James Keuben diaken gewijd

10 juni 2024 | Rubriek

Diaken blijf je altijd’
Kardinaal Eijk heeft op 1 juni in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht James Keuben tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 9 november 2024 zal plaatsvinden. In zijn preek noemde kardinaal Eijk de wijdeling “een overtuigde katholieke jongen, die al als klein ventje wist dat hij priester wilde worden.”
https://www.aartsbisdom.nl/diaken-blijf-je-altijd-james-keuben-diaken-gewijd/