Jongerenviering

14 februari 2024 | Ootmarsum

Thema: Vind je lichtpuntje en durf te hopen
In het derde weekend van de veertigdagentijd
nodigen wij jou en u uit voor een eigentijdse gebedsviering, waarin in het bijzonder aandacht is
voor jongeren (tussen de 12 en 16 jaar). In aansluiting bij de campagne van Sire met
bovengenoemd thema, willen wij dit thema verdiepen met liederen gezongen door het tienerkoor
en met gedachten en symbolen uit ons geloof.
Van harte welkom!

Jongerenviering