In gesprek in de Veertigdagentijd

14 februari 2024 | Denekamp, Noord-Deurningen

Woestijn en beproeving, vriendschap en verraad, passie en compassie, lijden en leven; in de lezingen in de veertigdagentijd komen vele thema’s aan bod, die zich in ieder mensenleven voordoen. Wat speelt er in mijn leven? Wat geeft mij hoop? Wat geeft mij licht, soms heel even?
Met teksten en afbeeldingen gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Van harte uitgenodigd:
– op dinsdagmiddag 12 maart van 14.00-15.30u in het parochiecentrum Ootmarsum, of
– op donderdagavond 14 maart van 20.00-21.30u in het parochiecentrum in Denekamp.
Graag even opgeven bij José van den Bosch, j.vandenbosch@lumenchristi.nl. Tel: 06 13646717.
Als er een groepje belangstellenden is in één van onze andere geloofsgemeenschappen, kan in overleg de bijeenkomst ook daar plaatsvinden.

José van den Bosch PW