Meepraten

28 juni 2024 | Tilligte

Beste parochianen,

Op zondag 21 juli na de ontmoetingsviering van 9 uur kunt u meepraten over de toekomstmogelijkheden van onze kerk. De locatieraad en de pastoraatsgroep nodigt u uit na de ontmoetingsviering (rond 9.45) in het MFA gebouw om met u van gedachten te wisselen over de toekomst van onze kerk en met name ook het kerkgebouw. Onze kerk is en moet het centrum van onze gemeenschap blijven. Na een kort woordje door onze voorzitter is het woord aan u. We zien allemaal dat het kerkbezoek terug loopt maar er zijn ook momenten waarop we het kerkgebouw nodig hebben, denk hierbij aan afscheidsvieringen en avondwaken maar ook bij andere bijzondere vieringen. We moeten nadenken hoe we bijvoorbeeld jonge mensen betrokken kunnen houden bij het instituut de kerk maar ook hoe we die groep betrekken bij het gebouw voor de gemeenschap. Wat zijn de sterke punten en wat de zwakkere. Kom dus zondagmorgen 21 juli om 9.45 naar het MFA, laat u bijpraten en geef uw mening. Er is koffie met iets erbij. We hopen velen van u te ontmoeten, het is in ons aller belang.

De locatie raad en de pastoraatsgroep.