Meinummer Op Tocht

27 mei 2024 | Rubriek

Bernadette en Gangulphus
Het meinummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ blikt uiteraard terug op de rondgang die een schrijn met een reliek van de heilige Bernadette Soubirous in april door de Nederlandse bisdommen maakte. In het Aartsbisdom Utrecht was de reliekschrijn in Deventer en in Utrecht – de diverse vieringen, gebedsmomenten en processies rond de schrijn trokken vele mensen naar beide steden.
https://www.aartsbisdom.nl/meinummer-op-tocht-bernadette-en-gangulphus/