Nieuwsbrief Aartsbisdom

30 mei 2024 | Rubriek

Dit is editie nr. 307 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor een nieuw inspiratieboekje over het Onze Vader (uitgegeven in het kader van het Jaar van het Gebed), de oriëntatie- en basiscursus Koordirectie die de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia komend seizoen aanbiedt, bedevaarten naar Kevelaer en de vacature voor een projectmedewerker missionaire parochie bij het Aartsbisdom Utrecht.
https://mailchi.mp/9eceec8b11a8/nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-307?e=619369993f