Op Tocht

25 juni 2024 | Rubriek

Het juninummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt onder meer aandacht aan een congres over geloof en sport dat half mei in het Vaticaan is gehouden. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppen was André Monninkhof (pastoor van de Emmanuel parochie en KNVB-scheidsrechter) afgevaardigd naar dit congres – in ‘Op Tocht’ doet hij verslag.

https://www.aartsbisdom.nl/juninummer-op-tocht-over-geloof-en-sport/