Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren 2024

7 mei 2024 | Rubriek

Aan de vooravond van Pinksteren, zaterdag 18 mei a.s., zal er een Openluchtviering zijn voor alle parochianen van Lumen Christi. In deze viering willen wij onze onderlinge verbondenheid met alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie Lumen Christi vieren. De viering zal gehouden worden om 18.00 uur achter de kerk in Beuningen. Het gehele team van pastores zal in deze viering voorgaan.
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen zal er frisdrank zijn.
In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen vieringen. Bij slecht weer zal de viering in de kerk van Beuningen plaatsvinden.
Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen alle parochianen en belangstellenden uit deel te nemen aan deze unieke gezamenlijke viering!
Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi