Pinksteractie 2024

31 maart 2024 | Rubriek

Week Nederlandse Missionaris De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. “Zo maken wij samen dit belangrijke werk mogelijk en kunnen de missiewerkers zich blijven inzetten voor de meest 10 kwetsbaren,” aldus WNM. Dit jaar vindt de Pinksteractie plaats van 11 t/m 19 mei met als motto ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. WNM licht de campagne als volgt toe: “Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt Fera in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich dagelijks inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse zet zich vanuit de Communiteit van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. ‘Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’ Fera en Maria zijn het gezicht van onze Pinksteractie in 2024. Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!” Meer informatie en doneren: www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/.