Synode

15 juni 2024 | Rubriek

Videoserie ‘Samen op weg met de Geest’ over synode
De Nederlandse bisschoppen stuurden in mei vier samenvattingen van meerdere synodale gesprekken naar Rome. Lisette van Oordt was betrokken bij het maken van de samenvatting van het verslag voor de katholieke lekenbewegingen. In een nieuwe video op katholiekleven.nl vertelt ze waar het de paus volgens haar om gaat bij deze synode. De Utrechtse priester Koos Smits voerde enkele synodale gesprekken volgens de methode ‘gesprek in de Geest’ en vertelt over zijn ervaringen hiermee.
https://www.aartsbisdom.nl/videoserie-samen-op-weg-met-de-geest-over-synode/