Synode

9 oktober 2023 | Rubriek

Er is veel berichtgeving te vinden over de synode die Paus Franciscus opgestart heeft . verschillenden berichten en documenten kunt u vinden onder

Uitgelicht: Synode Synodale Kerk – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)