Synoderapport gepresenteerd

1 november 2023 | Rubriek

Mgr. Hoogenboom tevreden; bemoedigende opmaat naar de volgende synodebijeenkomst in oktober 2024

Op zaterdagavond 28 oktober is na een dag van stemmen het syntheserapport van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode over Synodaliteit gepresenteerd. Over alle paragrafen in het veertig pagina’s tellende document werd gestemd. De Nederlandse deelnemer aan de Bisschoppensynode, Mgr. Ted Hoogenboom, is tevreden over het eindresultaat. Hij herkent wat er besproken is goed in de samenvatting en hij beschouwt het document als een bemoedigende opmaat naar de volgende synodebijeenkomst in oktober 2024.

https://www.rkkerk.nl/synoderapport-gepresenteerd-mgr-hoogenboom-tevreden-bemoedigende-opmaat-naar-de-volgende-synodebijeenkomst-in-oktober-2024/#more-15562